Filosofinen artikkeli Misinterpretations of Kolmogorov complexity julkaistu

Innostuin hieman aiemmasta artikkelistani Alternative definition of cardinality ja päätin kirjoittaa toisenkin filosofisen tekstin. Nyt aiheenani on Kolmogorov-kompleksisuus, joka valitettavasti joskus johtaa epätarkkuuteen sortuvat tutkijat, matemaatikot ja loogikot pahasti harhapoluille.

Tavallaan tämä uusi artikkelini Misinterpretations of Kolmogorov complexity on vain konkreettista jatkoa ensimmäiselle julkaisemalleni artikkelille Metalevels in thinking.

Uudessa tekstissäni jatkan samalla linjalla, jonka toin esille Metalevels in thinking artikkelin esittelyosassa. Toisin sanoen, pyrin nytkin tuomaan esille tärkeän esimerkin avulla miten vaarallista erillisten abstraktiotasojen sekoittaminen voi tieteessä olla.

On selvää, että matemaattisten ja loogisten tutkimusten johtopäätösten on aina seurattava loogisesti lähtöoletuksista, suhteessa käytettyyn päättelyjärjestelmään. Mikäli tätä periaatetta laiminlyödään, tieteen luotettavuus on vakavassa vaarassa. Jos emme voi luottaa tutkijoiden ymmärtävän edes omien tutkimustensa loogisia implikaatioita, vaan joudumme sietämään täysin virheellisiä päätelmiä, niin tilanne on harmillisesti hyvin kestämätön.

Tästä syystä pidän tärkeänä valistaa kaikkia täsmällisen ajattelun välttämättömyydestä. Kyse ei toki ole vain tieteestä, vaan loogisen päättelyn oikeellisuuden on koskettava myös arkista elämäämme jokaisessa tilanteessa.