LDAP Socketmap Daemon ldapsockmapd on julkaistu

Julkaisin äsken ldapsockmapd-ohjelmani. Se on melko yksinkertainen Unix/Linux daemon, joka tarjoaa Sendmailille aliasesdb tietokannan ns. socketmapin kautta. En jaksa tässä alkaa enää uudestaan selittämään mitä "socketmap" tarkoittaa, sillä se on jo tehty englanninkielisessä artikkelissani.

Nimi ldapsockmapd tulee sanoista "LDAP Socketmap Daemon" ja ohjelmaa voi ajatella eräänlaisena proxynä LDAP-serverin ja Sendmailin välillä. Se vastaanottaa tietokantakyselyitä Sendmaililtä, ja saamiensa hakuavaimien perusteella se tekee LDAP-hakuja OpenLDAP-palvelusta. Saatuaan tulokset, ldapsockmapd palauttaa ne tietyssä täsmällisesti määritellyssä Netstring-formaatissa Sendmailille. Tehdessään tietokantakyselyitä, Sendmail myös puskee avaindatan Netstring-formaatissa LDAP Socketmap Daemonin suuntaan.

Tästä ohjelmasta ei todennäköisesti ole suoraan hyötyä muille, sillä se on räätälöity nimenomaan omia tarpeitani varten. Toiveeni kuitenkin on, että siitä olisi hyötyä muille siinä mielessä, että sen lähdekoodia tutkimalla voi oppia miten tarjota socketmap-tietokantoja. Toiseksi olen kirjoittanut ldapsockmapd-ohjelmalle oman customoidun SELinux-policyn, joten siitä voi myös ottaa mallia omien ohjelmiensa karsinointiin SELinuxin alaisuuteen.