Miksi meidän tulee tukea USA:a eikä Neuvostoliittoa?

PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION

Tämän illan blogini aiheena on Neuvostoliitto vs USA. Oleellisilta osin Putinlandia eli Venäjä on identtinen Neuvostoliiton kanssa. Ainoat merkittävät poikkeukset ovat siinä, että Venäjältä pystyy muuttamaan halutessaan pois ja Venäjällä myös nykyään on jonkinlainen mahdollisuus yksityisyrittäjyyteen ainakin jos on väleissä diktatuurin johdon ja mafian kanssa.

Muilta osin eroa ei Venäjän ja Neuvostoliiton välillä taidakaan juuri olla.

Tutkimalla alla olevaa taulukkoa huomaamme, että Neuvostoliiton/Venäjän/Putinlandian kontribuutiot ovat mitättömiä verrattuna Yhdysvaltojen vastaaviin. Tästä syystä toteamme vanhan sanonnan mukaisesti: "Hedelmistään puu tunnetaan" ja kannatamme USA:a. Myös brittien kontribuutiot nuorisokulttuuriin ja sivistykseen ovat kiistattomia, joten UK kuuluu lisäksi suosiomme piiriin.

Neuvostoliitto USA
Mahdollistaa kansalaisten sananvapauden ei
Oikeus muuttaa halutessaan pois maasta ei
Keksi blues-musiikin ei
Keksi jazz-musiikin ei
Keksi rock-musiikin ei
Keksi sähkökitaran ei
Keksi putkivahvistimen ei
Kielsi lailla bluesin, jazzin ja rockin ei
Keksi UNIX-käyttöjärjestelmän ei
Keksi Internetin ei
Aloitti kotitietokoneiden vallankumouksen ei
Synnytti hippiliikkeen ja vaihtoehtokulttuurin ei
On laajalti laillistanut kannabiksen ei
Kunnioittaa ihmisoikeuksia ei
Mahdollistaa poliittisen opposition ei
On demokraattinen valtio ei
On diktatuuri ei
Tuottaa viihdettä kuten elokuvat ja televisiosarjat ei
Mahdollistaa yksityisyrittäjyyden ei
Keksi smetanan ja borssikeiton ei
Tuottaa laadukasta vodkaa ei

Why we must support USA and not Soviet Union?

The topic of my this evening's blog is Soviet Union vs USA. Inspecting the relevant parts, Putinland alias Russia is identical to Soviet Union. The only notable exceptions are the fact that you can migrate out of Russia, and there is a possibility to run your private enterprise provided that you are friends with the leaders of the dictatorship and the mob.

Concerning other parts, there are hardly any differences between Russia and Soviet Union.

When we examine the table below, we notice that the contributions of Soviet Union/Russia/Putinland are miniscule compared to the corresponding contributions of the USA. For this reason, we emphasize the old saying: "We judge a tree by observing its fruits" and support USA. The contributions of the Brits concerning youth culture and civilization are also undisputed, so we also favour United Kingdom.

Soviet Union USA
Enables freedom of speech for citizens no
Right to move out of country no
Invented blues music no
Invented jazz music no
Invented rock music no
Invented electric guitar no
Invented tube amplifier no
Outlawed blues, jazz and rock no
Invented UNIX operating system no
Invented Internet no
Started out home computer revolution no
Created hippie movement and alternative culture no
Has largely legalized cannabis no
Respects human rights no
Enables political opposition no
Is a democratic state no
Is a dictatorship no
Produces entertainment such as movies and TV series no
Enables private enterprises no
Invented sour cream and borscht soup no
Produces high quality vodka no

Best regards,

Kalevi Kolttonen <kalevi@kolttonen.fi>
Helsinki, Finland
January 12th, 2019