Ovatko islamia kritisoivat natseja?

Joillain keskustelupalstoilla islam-kriitikoita haukutaan automaattisesti natseiksi. Eli jos joku arvostelee islamia, hän saa kuulla olevansa "natsisika". Mistä tässä on kyse? Meillä on ainakin kolme vaihtoehtoa:

  1. Haukkujat haukkuvat haukkumisen vuoksi eivätkä käytä sen kummemmin järkeään.
  2. Haukkujat käyttävät järkeään, mutta heidän looginen päättelykykynsä ei ole hyvä ja se johtaa heidät virhepäätelmiin.
  3. Haukkujat tietävät itse, että heidän päättelynsä ei ole pätevä, mutta he käyttävät silti haukkumista oman agendansa edistäjänä.

Ensimmäinen vaihtoehto ei ole mielekäs tutkittava. Jos joku räksyttää aggressiivisesti ja herjaa toisia näiden hyvin perusteltujen mielipiteiden takia, niin mitä on tehtävissä? Ei siinä järkipuhe paljon varmastikaan auta. Samoin kolmas vaihtoehto on sellainen, että mitäpä sille voi? Tutkitaan siis mieluummin toista tapausta, sillä siinä meillä on kenties mahdollisuus vaikuttaa haukkujaan järkiperäisellä argumentaatiolla.

Haukkujien järkeily on seuraavanlaista: Kaikki natsit arvostelevat islamia. Pekka arvostelee islamia. Siis Pekka on natsi.

Muutetaan tuo päättely hieman erilaiseen ja yleisempään, mutta ekvivalenttiin muotoon:

  1. Jos X on natsi, niin X arvostelee islamia.
  2. X arvostelee islamia.
  3. Siis X on natsi.

Tuossa päättelyssä kaksi ensimmäistä riviä ovat päättelyn premissit eli lähtöoletukset, jotka oletamme tosiksi. Kolmas rivi on johtopäätös, jonka pitäisi olla looginen seuraus premisseistämme.

Logiikassa pätevät päättelyt johtavat aina tosista premisseistä toteen johtopäätökseen. Yllä oleva päättely voi joistakin ihmisistä näyttää pätevältä, mutta sitä se ei ole. Kyseessä on hyvin tunnettu virhepäätelmä. Otetaan esimerkiksi toinen samaa loogista muotoa oleva päättely:

  1. Jos X on natsi, niin X hengittää.
  2. X hengittää.
  3. Siis X on natsi.

Pystytkö nyt näkemään miten virheellisestä päättelystä on kyse? Virhe on ilmeinen ja se piilee siinä, että meillähän on lukematon määrä kaikenlaisia ihmisiä, jotka hengittävät. Siis siitä, että joku henkilö X hengittää, ei voi tehdä sitä johtopäätöstä, että X olisi natsi.

Koska aiempi esimerkimme on loogiselta rakenteeltaan samaa muotoa, me voimme nähdä siinäkin, että islamia voi arvostella myös esimerkiksi joku juutalainen, joka ei varmastikaan ole natsi.

Mainitulle virhepäätelmätyypille on oma nimensäkin ja se on englanniksi affirming_the_consequent. En tiedä mikä on sen suomalainen vastine.

Jos oikea päättely kiinnostaa, niin meidän tulee tietenkin oppia ajattelemaan loogisesti. Se tarkoittaa, että päättelyidemme tulee olla päteviä. Hyödyksi on myös oppia tunnistamaan yleiset virhepäätelmät. Niistä löydät englanniksi tietoa Wikipediasta sivulta List of fallacies.

Sanotaan nyt vielä lopuksi varmuuden vuoksi, että minä, Kalevi Kolttonen, olen natsien ja uusnatsien ankara vastustaja. Olen myös kaikkien uskontojen vastustaja ja kriitikko, mutta vastustukseni perustuu järkipohjaiseen ajatteluun, eettisyyteen ja tieteeseen. En vihaa ihmisiä enkä kannata mitään väkivaltaisia viharyhmiä kuten uusnatseja. Kritiikkini kohdistuu uskontoihin ja ideologioihin abstrakteina entiteetteinä. Ihmisten kanssa yritän tulla toimeen niin kauan kun he eivät uhkaa muita väkivallalla tai vihapuheella.